آگهی #استخدام منشی

منشی خانم با روابط عمومی

بالا در محیطی مدرن نیازمندیم

97/10/30

www.mppjob.ir

@pardakar