آگهی #استخدام کارمند

کارمند دفتردار خانم

مسلط به کامپیوتر

Excel ، word نیازمندیم

97/10/30

www.mppjob.ir

@pardakar