آگهی #استخدام کارمند

یک نفر کارمند با تجربه

مسلط به امور اداری و دفتری

رشته معماری یا عمران

جهت شرکت مهندسین

مشاور ساختمان نیازمندیم

97/10/29

www.mppjob.ir

@pardakar