آگهی #استخدام حسابدار و حسابرس

حسابدار مجرب

حداقل 5 سال سابقه

مسلط به امور مالی و مالیاتی

97/10/29

www.mppjob.ir

@pardakar