آگهی #استخدام حسابدار و حسابرس

یک شرکت معتبر تولیدی

به کارشناس حسابداری آقا

با 2 سال سابقه کار نیازمند است

97/10/29

www.mppjob.ir

@pardakar