آگهی #استخدام مهندس و نقشه کش

مهندس نقشه بردار خانم و آقا

جهت کار در شرکت فنی و

مهندسی نیازمندیم

97/10/24

www.mppjob.ir

@pardakar