آگهی #استخدام کاردان و کارشناس

کارشناس فروش با حداقل

5 سال سابقه کار صنعتی نیازمندیم

97/10/24

www.mppjob.ir

@pardakar