آگهی #استخدام کارمند

کارمند فروش با حقوق ثابت

و پورسانت جهت یک شرکت

معتبر نیازمندیم

97/10/24

www.mppjob.ir

@pardakar