آگهی #استخدام طراح و تاپیست

طراح و میکس کار

و عکاس خانم نیازمندیم

97/10/16

www.mppjob.ir

@pardakar