آگهی #استخدام طراح و تاپیست

یک نفر گرافیست ماهر و

آشنا به طراحی و 3d نیازمندیم

97/10/16

www.mppjob.ir

@pardakar