آگهی #استخدام حسابدار و حسابرس

یک نفر حسابدار آقا

با تجربه کافی در امور حسابداری

با شرایط سنی 35 سال

جهت بررسی حسابها در دفاتر و

انبار سنگهای متعدد نیازمندیم

9710//16

www.mppjob.ir

@pardakar