آگهی #استخدام طراح و تاپیست

یک نفر طراح خانم

مسلط به کرل و فتوشاپ

97/10/09

www.mppjob.ir

@pardakar