آگهی #استخدام طراح و تاپیست

یک نفر گرافیست

کاملا مسلط به نرم افزارهای

فتوشاپ ، کرل خانم یا آقا

جهت همکاری با حقوق مناسب نیازمندیم

97/10/09

www.mppjob.ir

@pardakar