آگهی #استخدام حسابدار و حسابرس

یک نفر حسابدار خانم

مسلط به اکسل

و با سابقه کاری نیازمندیم

9710//05

www.mppjob.ir

@pardakar