آگهی #استخدام کاردان و کارشناس

کارشناس فروش با حقوق ثابت

پورسانت و کارمند اداری

در شرکت معتبر

97/10/03

www.mppjob.ir

@pardakar