آگهی #استخدام طراح و تاپیست

طراح خانم

مسلط به کرل و فتوشاپ

97/10/03

www.mppjob.ir

@pardakar