آگهی #استخدام حسابدار و حسابرس

کارشناس حسابداری خانم

حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط

تسلط به کلیه امور حسابداری

و نرم افزار سپیدار

9710//03

www.mppjob.ir

@pardakar