آگهی #استخدام طراح و تاپیست

استخدام گرافیست مسلط

به نرم افزارهای گرافیکی

و آشنا به طراحی سایت

97/10/02

www.mppjob.ir

@pardakar