آگهی #استخدام طراح و تاپیست

طراح گرافیست خانم مسلط به

کرل و فتوشاپ – تمام وقت

97/10/02

www.mppjob.ir

@pardakar