آگهی #استخدام کاردان و کارشناس

کارشناس فروش و کارمند اداری

جهت کار در شرکت معتبر نیازمندیم

97/09/28

www.mppjob.ir

@pardakar