آگهی #استخدام کاردان و کارشناس

کارشناس صنایع غذایی خانم

با سابقه کار بازرگانی نیازمندیم

97/09/28

www.mppjob.ir

@pardakar