آگهی #استخدام کارمند

همکار خانم

با روابط عمومی بالا

حداقل مدرک کارشناسی حقوق

به صورت تمام وقت و نیمه وقت نیازمندیم

97/09/28

www.mppjob.ir

@pardakar